top
Salgs- og leveringsbetingelser
Et projekt eller en ordre samles i containere, der leveres direkte fra Kina til kunden på valgfri adresse. Hver container kan indeholde op til 29 tons granit eller op til 10,5 kubikmeter. Selv ved mindre udnyttelse af containerkapacitet er det en attraktiv løsning. Containeren pakkes og kontrolleres inden afrejse af Granit Kompagniet og tømmes af kunden.
Alle tilbudspriser er for samlet projekt, leveret i container, transporteret til modtageradresse, inklusiv alle omkostninger, herunder fortoldning og afgifter men eksklusiv moms. Alle Granit Kompagniets produkter er natursten, som i sagens natur aldrig er ens. Der må altid påregnes variationer og forskelle mellem fotos, vareprøver og endelige leverancer.

Særligt om betaling: *Ved tilbudsgivning præciseres hvor lang tid, tilbuddet gælder. Herefter forbeholder Granit Kompagniet sig ret til justeringer som følge af ændringer i materialepris, arbejdsløn, transport, valutakurser mm. *Ved ordrebekræftelse betales 30 % af fakturabeløb, resten betales netto kontant ved levering.

Særligt om levering: *Leveringstidspunkt vil fremgå af ordrebekræftelse. *Eventuel erstatning for forsinkelse kan ikke overstige 1 % af fakturabeløb for det forsinkede parti for hver fulde uge, forsinkelsen varer, og maksimalt 10 % i alt. *Granit Kompagniet hæfter ikke for forsinkelser, der kan henføres til de normale force majeure bestemmelser. *Granit Kompagniet hæfter ikke for forsinkelser, der skyldes uheld under produktion, transport eller andre forhold, der ligger uden for Granit Kompagniets kontrol.

Særligt om ansvar: *Køber skal straks ved modtagelsen undersøge varerne. Eventuelle mangler skal straks og skriftligt meddeles Granit Kompagniet. *I tilfælde af væsentlige mangler kan Granit Kompagniet vælge at udstede en kreditnota i forhold til manglerne eller gennemføre en ny levering inden for rimelig tid og uden omkostning for kunden. *Granit Kompagniets ansvar omfatter kun fejl og forsømmelser, der kan henføres til Granit Kompagniet. *Granit Kompagniets ansvar for varerne og deres levering kan ikke udstrækkes til indirekte tab som driftstab, dagbodkrav, avancetab mm. *Granit Kompagniet hæfter et år fra leveringstidspunkt, og erstatning kan maksimalt udgøre 10 % af fakturabeløb.
Salgsbetingelser
bottom