top
Etiske regler
Granit Kompagniet efterlever reglerne foreskrevet i ”Social Standard for the Natural Stone Industry”.
Leverandør har også tiltrådt reglerne, idet man gør opmærksom på, at støv, støj mm. er en uundgåelig følge af arbejdet med brydning af naturmaterialer. Derfor stilles personlige værnemidler til rådighed, ligesom der instrueres i korrekt anvendelse heraf. Granit Kompagniet er i løbende dialog med leverandør omkring arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og miljøhensyn. Leverandør har i den forbindelse tiltrådt, at det pågår en løbende overvågning og udvikling omkring identificerbare problemområder, herunder støv, støj og vibrationer.
Etiske regler
bottom